Νερό

Τυπολογία: καλλιτεχνική πρόταση για διαγωνισμό
Έτος: 2021
Τοποθεσία: Σαμάρα, Volgafest
Κατάσταση: ολοκληρώθηκε
Φωτογραφίες: Inga Penner

Lighting Installation for VolgaFest architectural competition. Granted and realized in Samara

The project took first place in the competition and received a creation grant .
“Water” blurs the boundaries between river and sand, city and water.
During the day, reflections of the coast, the sun and people are mixed in drops of metal.
Tonight the water comes ashore and freezes until the morning with colored highlights on the sand

Scroll to top