ΡΟΥΣΚΕΑΛΑ

Τυπολογία: καλλιτεχνικό κέντρο στο πάρκο Ruskeala Mountain Park
Έτος: 2021
Τοποθεσία: Καρελία, Ruskeala
Κατάσταση: σε εξέλιξη
Έκταση: 298 m2
Ομάδα δημιουργών: Natalya Bunkina, Anna Delgado, Alexandra Yankevich, Alexey Polushkin Tatiana Okuneva, Alexander Lomaev

Scroll to top