ΕΡΕΙΠΙΟ

Τυπολογία: εσωτερικό διαμερίσματος
Έτος: 2020
Τοποθεσία: Αγία Πετρούπολη, οδός Pushkinskaya
Κατάσταση: ολοκληρώθηκε
Φωτογραφίες: Dmitriy Tsyrenshchikov

Scroll to top