Νύχτα του Φωτός

Έτος: 2019
Τοποθεσία: Γκάτσινα, πάρκο
Κατάσταση: ολοκληρώθηκε

One night, under a bridge.

A crystal chandelier beneath the arch of Gorbaty Bridge turns the park into an interior. The smooth stillness of the water becomes a polished parquet floor, the trees play walls, and the paths serve as enfilades leading through suites of rooms. A detail brought out of the palace, through its very presence alone, turns the usual heaven of the park into a set for painting by Magritte.

Scroll to top